Hoe wij omgaan met vertrouwelijke informatie

Door veranderingen in de wetgeving AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden dezelfde principes en kernbegrippen gebruikt als in de voorgaande Europese Privacywet uit 1995.

Door de technologische ontwikkelingen in de afgelopen 20 jaar is de mogelijkheid om gebruik te maken van persoonsgegevens onbegrensd geworden. De rechten en vrijheden van de betrokkenen (degene over wie de gegevens gaan) zijn daarmee in het gedrang gekomen.

De AVG geeft nog meer aandacht aan het herstellen van de balans tussen enerzijds het gebruik van persoonsgegevens en anderzijds de rechten en vrijheden van betrokkene. De nieuwe AVG geeft gedetailleerder en strikter kaders voor het gebruik van persoonsgegevens.

Opslag beperking: persoonsgegevens mogen niet meer zomaar opgeslagen worden, alleen voor vaststaande doeleinden. Grondslag en doel moeten beschreven zijn en bekend zijn bij onze cliënten zodat zij weten waarvoor wij gegevens opslaan.

Toestemming is alleen een geldige grondslag indien dit aantoonbaar en expliciet is gegeven. Een overeenkomst mag niet over meerdere doelen gaan, voor ieder doel moet een nieuwe overeenkomst gemaakt worden.

Noot 1: Deze toestemming mag te alle tijde ingetrokken worden. Intrekking van de toestemming dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren zodat Een ToekomsT een afschrift heeft van de intrekking van de toestemming.

Noot 2: Inzage van persoonsgegevens door de betreffende persoon mag altijd. Aanpassen, wijzigen of corrigeren van de gegevens is mogelijk wanneer deze niet kloppen of onjuist zijn.